Skårebo Energi AB:n ostoehdot

Yleistä

Nämä ehdot (jäljempänä ostoehdot) ovat voimassa 1.1.2023 alkaen. Skårebolla on oikeus muuttaa tämän ajankohdan jälkeen tehtävien sopimusten ostoehtoja.

Kauppasopimuksen muodostavat nämä ehdot, tilaus ja tilausvahvistus. Palvelujen ja tuotteiden laajuus määräytyy näiden ostoehtojen ja tilausvahvistuksen mukaan. Asiakirjat täydentävät toisiaan. Jos ostoehdot ja tilausvahvistus ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan tilausvahvistuksen ehtoja, elleivät olosuhteet selvästi anna aihetta muuhun tulkintaan.

Ostaminen Skarebo.se-sivustosta ja jälleenmyyjäportaalista edellyttää vähintään 18 vuoden ikää. Jälleenmyyjäportaalista saavat ostaa vain käyttäjiksi hyväksytyt henkilöt, joilla on henkilökohtainen käyttäjätili.

Näitä ostoehtoja sovelletaan skarebo.se-sivustossa, jälleenmyyjäportaalissa ja myyjillemme tehtyihin tilauksiin. Erityisesti kuluttajiin, jälleenmyyjiin tai elinkeinonharjoittajiin liittyvät ehdot koskevat vain ostajia, jotka täyttävät jäljempänä kohdassa 1 esitetyt määritelmät.

Mikäli näissä ostoehdoissa edellytetään kirjallista dokumentaatiota, se toimitetaan sähköpostitse, tekstiviestillä, kirjeellä tai vastaavalla tavalla.

1. Osapuolet ja määritelmät

”Myyjä” on: Skårebo Energi AB, joka myy tuotteita skarebo.se-sivustossa. Myyjään viitataan jäljempänä myös nimityksillä ”me” ja ”Skårebo”.

Skårebo Energi AB:n yhteystiedot:

Yritystunnus: 559277-1355

Pääkonttorin osoite: Industrigatan 18, 553 02 Jönköping, Ruotsi.

Asiakaspalvelun puhelinnumero: +46 10 33 33 319

”Ostaja” on: tilaukseen ostajaksi merkitty kuluttaja, jälleenmyyjä tai elinkeinonharjoittaja. Jäljempänä ostajaan viitataan myös nimityksillä ”asiakas” ja ”sinä”.

”Kuluttajalla” tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii pääasiassa ei-kaupallisissa tarkoituksissa.

”Elinkeinonharjoittajalla” tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka toimii omaan liiketoimintaansa liittyvissä tarkoituksissa – lukuun ottamatta jälleenmyyjiä.

”Jälleenmyyjällä” tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka toimii omaan liiketoimintaansa liittyvissä tarkoituksissa ja jonka tarkoituksena on jälleenmyydä ostettuja tuotteita.

”Loppuasiakkaalla” tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle jälleenmyyjä myy tuotteen.

”Tuotteilla” tarkoitetaan kaikkia Skårebon ostajalle myymiä tuotteita.

2. Myyntiehdot

Kun olemme vastaanottaneet tilauksen, vahvistamme sen lähettämällä automaattisen tilausvahvistuksen asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan tulee tarkistaa huolellisesti, että tilausvastaus vastaa tehtyä tilausta.

Mikäli tilaus ja tilausvahvistus eroavat toisistaan, eroavaisuudet muodostavat uuden tarjouksen, jonka asiakas voi hyväksyä tai hylätä. Jos elinkeinonharjoittaja tai jälleenmyyjä ei hyväksy tarjousta, siitä on ilmoitettava Skårebolle kirjallisesti [7] päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa tarjous katsotaan hyväksytyksi. Jos asiakas on tilannut useamman kuin yhden tuotteen, tuotteet voidaan toimittaa erillisinä lähetyksinä.

Mikäli tuote on loppunut tai sitä ei ole saatavilla, Skårebolla on oikeus peruuttaa tilaus tai sen osa. Jos tuote on loppunut tai sitä ei ole saatavilla, ilmoitamme asiasta asiakkaalle ja Skårebo tarjoaa mahdollisuuksien mukaan korvaavaa tuotetta. Asiakkaalla on oikeus hyväksyä tämä uusi muutettu tarjous tai peruuttaa tilaus kokonaan. Elinkeinonharjoittajan tai jälleenmyyjän on hyväksyttävä tai peruutettava tilaus [7] päivän kuluessa korvaavan tuotteen sisältävän tarjouksen saapumisesta. Muussa tapauksessa Skårebolla on oikeus joko toimittaa tai peruuttaa tilaus.

Lisäksi Skårebolla on oikeus peruuttaa jälleenmyyntiin tarkoitetut tilaukset. Tilaus ei missään tapauksessa ole sitova, ennen kuin Skårebo on antanut kirjallisen tilausvahvistuksen.

Skårebolla on oikeus määrittää ja muuttaa asiakkaan luottorajaa. Lisäksi, jos asiakas on haettu konkurssiin tai yrityssaneeraukseen, asiakas on keskeyttänyt maksunsa, toistuvasti maksanut laskut myöhässä, laiminlyönyt laskujen maksamisen kokonaan tai on muutoin syytä olettaa, että asiakas on maksukyvytön tai rikkoo näitä ehtoja muulla tavoin, Skårebolla on oikeus edellyttää ennakkomaksua, kuitata maksamattomia laskuja hyvityksillä, irtisanoa asiakkaan tili ja lopettaa toimitukset näiden ostoehtojen mukaisesti.

Jos myyjä tekee merkittävän kirjoitus- tai painovirheen, myyjä voi yksipuolisesti muuttaa, poistaa tai hylätä tilauksen. Tämä ehto pätee silloinkin, kun asiakas on saanut tilausvahvistuksen tai vastaavan.

Skårebo ei vastaa verkkosivujen kuva- tai kirjoitusvirheistä. Skårebolla on oikeus korjata mahdolliset virheet ja päivittää tai muuttaa verkkosivuston tietoja. Jos asiakkaan tilaamalle tuotteelle on ilmoitettu virheellinen hinta, asiakkaalle ilmoitetaan asiasta ja asiakkaan tulee hyväksyä muutettu hinta, ennen kuin tilaus voidaan lähettää. Verkkosivuston kuvat ja muut tiedot on tarkoitettu vain havainnollistamaan tuotteita, eikä Skårebo takaa, että kuvat vastaavat tuotteen tarkkaa ulkonäköä tai toimintoja. Joitakin värieroja voi esiintyä kuvan erottelutarkkuudesta ja laadusta sekä asiakkaan näytöstä riippuen.

Joissakin tapauksissa tilaukseen voidaan tehdä muutoksia siihen asti, kunnes tavarat on lähetetty myyjän varastosta.

Skårebolla on oikeus muuttaa sovittuja hintoja, mikäli Skårebon kannalta välttämättömien materiaalien tai palvelujen kustannuksiin tai Skårebon kannalta välttämättömien materiaalien tai palveluiden hintoihin tulee poikkeuksellisia muutoksia, jotka aiheutuvat viranomaistoimenpiteistä, sodasta, pandemiasta tai muista vaikutuksiltaan vastaavista kriisitilanteista. Poikkeukselliseksi hinnanmuutokseksi katsotaan yli 5 prosentin hinnanmuutos.

Asiakkaan tulee huolehtia skarebo.se-verkkosivuston tilinsä ja salasanansa luottamuksellisuuden säilyttämisestä sovellettavan lain sallimissa rajoissa, ja asiakas sitoutuu vastaamaan kaikesta tilinsä kautta tapahtuvasta toiminnasta. Asiakkaan on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin pitääkseen tilinsä salasanan salattuna. Asiakkaan on ilmoitettava Skårebolle välittömästi, jos hänellä on syytä uskoa, että joku muu on saanut tietoonsa salasanan tai jos salasanaa on käytetty tai voidaan todennäköisesti käyttää luvattomasti. Jos on syytä epäillä, että tiliä on käytetty luvattomasti, Skårebolla on oikeus poistaa asiakkaan tili käytöstä. Skårebo ilmoittaa tällaisesta epäilystä asiakkaalle välittömästi ja palauttaa tilin käyttöön, kun asiakas on varmistanut, että tilin tiedot ja salasana ovat suojassa.

Asiakas vastaa siitä, että tilille on merkitty oikea toimitus- ja laskutusosoite. Mikäli tilauksen yhteydessä annetut toimitus- tai laskutustiedot ovat virheellisiä, Skårebolla on oikeus veloittaa asiakkaalta virheen korjauskuluja vastaava käsittelymaksu.

Skårebolla on oikeus ottaa haltuunsa myydyt tuotteet siihen asti, kunnes asiakas on täyttänyt kaikki näiden ostoehtojen mukaiset maksuvelvoitteet. Tuotteet on pidettävä erillään asiakkaan omista tavaroista ja merkittävä selkeästi Skårebon omaisuudeksi.

3. Maksaminen

Maksuasioista vastaa Skårebo Energi AB. Jos sinulla on kysyttävää maksamisesta, ota yhteyttä Skårebon asiakaspalveluun: +46 10 33 33 319.

Jälleenmyyjäportaalissa hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Tilauksen yhteenveto sisältää kaikki tuotteeseen liittyvät kustannukset, kuten posti- ja pakkauskulut ja muut vastaavat.

Laskutus tapahtuu toimituksen jälkeen, ja laskuttajana on Skårebo Energi AB. Jälleenmyyjien tai elinkeinonharjoittajien maksuehto on 20 päivää netto, ellei toisin sovita.

Laskulla ostettaessa asiakkaan on aina ilmoitettava täydellinen henkilö- tai yritystunnus. Laskulla ostettaessa myyjällä on oikeus tehdä luottotarkistus ja kieltäytyä toimituksesta, jos luottotiedoista käy ilmi, että asiakkaan maksukyky on puutteellinen.

Jos asiakas ei maksa laskua, myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa kulloinkin voimassa olevan Ruotsin korkolain (Räntelagen 1975:635) mukaisesti. Lisäksi myyjällä on oikeus periä muita maksuja Ruotsin perintälakien (Inkassolagen 1974:182 ja Lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 1981:739) mukaisesti.

Kestotilauksissa, joista veloitetaan sovittu summa kuukausittain, asiakkaan maksutiedot tallennetaan salatusti ja turvallisesti Skårebon maksupalveluntarjoajan tietoihin ja maksutietoja käytetään ainoastaan näiden veloitusten tekemiseen. Suostumus tähän pyydetään kestotilauksen tekemisen yhteydessä.

4. Toimitukset ja viivästykset

Tuotteet toimitetaan tilausvahvistuksessa ilmoitetulla tavalla. Riski tuotteista on myyjällä siihen asti, kunnes asiakas on ottanut tuotteet haltuunsa. Jos tuotteen toimitus viivästyy asiakkaasta tai asiakkaaseen liittyvästä olosuhteesta johtuen, riski tuotteista siirtyy asiakkaalle, kun Skårebo on tehnyt kaiken voitavansa toimituksen mahdollistamiseksi.

Kotiinkuljetuksen yhteydessä asiakkaan on oltava ottamassa tuotteet vastaan ja kannettava tuotteet sisään itse. Tilauksen luovuttamisen yhteydessä asiakasta voidaan pyytää todistamaan henkilöllisyytensä.

4.1 Toimitusehdot

Varastotuotteiden toimitusaika on tavallisesti 1–3 arkipäivää.

Kaikista toimituksista vastaa DB Schenker.

Toimitusehto on ALEM09 (E-mobility).

Paketin toimitus: 17 EUR < 30 kg

23 EUR > 30 kg

Järjestelmän toimitus (Lava). 45 EUR < 1400 kg

Lavatoimituksissa maksu on 22 euroa eurolavalta ja 7 euroa lavakaulukselta. Lähetyskohtainen enimmäismaksu on 89 euroa riippumatta lähetyksen sisältämien kuormalavojen määrästä.

Toimitusehdot: Ellei muuta ole sovittu, toimituksiin sovelletaan Incoterms 2020 -ehtojen mukaista EXW-toimitusta.

Purku ilman kuittausta: Skårebolla tai Skårebon kuljetuskumppanilla on oikeus luovuttaa tilaus ilman kuittausta, jos vastaanottaja ei ole vastaanottamassa toimitusta tai ei vastaa puhelimeen. Tuote- ja toimitusriski siirtyy ostajalle tuotteen toimituksen yhteydessä, elleivät osapuolet toisin sovi.

Kotiinkuljetuksia tehdään vain paikkoihin, joihin on mahdollista päästä jakeluajoneuvolla tietä pitkin toimitusosoitteeseen asti.

Jos tuotteiden toimitus viivästyy, Skårebo ilmoittaa siitä asiakkaalle viipymättä. Skårebo ilmoittaa myös, voidaanko tuotteet toimittaa, ja jos voidaan, milloin, tai jos tuote tai tuotteet on myyty loppuun.

Skårebolla on oikeus pidentää toimitusaikaa, jos tilauksen täyttäminen viivästyy, estyy tai vaikeutuu Skårebosta riippumattomien olosuhteiden vuoksi. Tällaisia olosuhteita voivat olla esimerkiksi toimittajan toimitusviive, sähköverkon häiriö, ohjelmistopäivitys tai kolmannen osapuolen ohjelmistovirhe, pandemia, lakko, ukkosmyrsky, työtaistelu, tulipalo, tulva, mellakka, viranomaispäätös tai -määräys ja terrorismi, joita Skårebon ei kohtuullisesti voida olettaa ennakoineen sopimuksen tekohetkellä ja joita Skårebo ei kohtuudella olisi voinut välttää tai joiden kielteisiä vaikutuksia Skårebo ei ole voinut kumota.

Skårebolla ei ole toimitusvelvollisuutta, jos jokin este aiheuttaisi toimittamisesta Skårebolle kohtuutonta haittaa tai kustannuksia.

Viivästyksen sattuessa asiakkaalla on oikeus olla maksamatta sitä laskun osuutta, joka muodostaa asiakkaalle vakuuden palvelun tai tuotteen toimittamisesta.

Jos asiakas on tilannut useamman kuin yhden tuotteen, tuotteet voidaan toimittaa erillisinä lähetyksinä.

5. Reklamaatiot, palautukset ja vastuu

5.1 Reklamaatiot

Asiakkaan tulee tarkistaa mahdollisimman pian toimituksen jälkeen, että toimitus vastaa tilausvahvistusta ja että tuotteet eivät ole vahingoittuneet kuljetuksen aikana tai ole muulla tavoin viallisia.

Jos tuotteissa on vikoja tai puutteita, jotka sovellettavan sopimuksen mukaan kuuluvat Skårebon vastuulle, asiakkaalla on oikeus vaatia vikojen korjaamista, mikäli se voidaan tehdä ilman, että siitä aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia Skårebolle. Ilmoituksen tuotteiden vioista tai puutteista voi tehdä Skårebolle suullisesti tai kirjallisesti. Reklamaatio on tehtävä [14] päivän kuluessa siitä, kun asiakas on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita vika tai puute. Reklamaatio-oikeus on voimassa kaksi vuotta tuotteen vastaanottamisesta, ellei takuuehdoissa tai muussa vastaavassa toisin määrätä. Reklamaatio on osoitettava myyjälle eli Skårebo Energi AB:lle. Yritysten kautta tehtyihin ostoihin asennuksineen tai ilman asennusta sovelletaan sopimusta 90.

5.2 Vastuu

Skårebo on velvollinen korvaamaan kaikki välittömät vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että Skårebo rikkoo näitä ostoehtoja. Asiakkaan tulee omalla toiminnallaan pyrkiä ehkäisemään vahinkoja. Välillisiä vahinkoja ei korvata.

Skårebolle ei muodostu korvausvelvollisuutta vahingoista, jotka johtuvat Skårebosta riippumattomista olosuhteista, mukaan lukien toimitusajat ja julkisen ja/tai paikallisen sähköverkon viat.

Skårebo ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaan liiketoiminnalle aiheutuneita tappioita.

Ellei Ruotsin tuotevastuulaissa (Produktansvarslagen 1992:18) tai muussa pakottavassa laissa toisin säädetä, Skårebo ei vastaa jälleenmyyjän myymästä tuotteesta aiheutuvista aineellisista vahingoista tai omaisuusvahingoista.

Jos kolmas osapuoli vaatii Skårebolta tällaista korvausta, Skårebolla on oikeus periä jälleenmyyjältä takaisin kolmannelle osapuolelle suoritettu korvaussumma (lisättynä kohtuullisilla oikeusapukuluilla) jälleenmyyjän hyväksymän lopullisen tuomion tai sovinnon mukaisesti.

5.3 Palautukset

Palauttaminen edellyttää myyjän hyväksyntää, ja asiakkaan vastuulla on ilmoittaa myyjälle tilaus- tai laskunumero, kollimäärä ja paino. Kun asiakas ja myyjä ovat päässeet yhteisymmärrykseen, myyjä antaa asiakkaalle palautusnumeron, joka tulee merkitä selkeästi kaikkiin kolleihin. Merkintöjä ei saa tehdä suoraan tuotteisiin.

Palautettujen tuotteiden tulee olla käyttämättömiä, uutta vastaavassa kunnossa, avaamattomassa pakkauksessa ja vahingoittumattomassa alkuperäispakkauksessa. Tuotteet on pakattava siten, että ne eivät vahingoitu kuljetuksen aikana.

Varastotuotteet hyvitetään vasta, kun Skårebo on tarkistanut niiden laadun ja hyväksynyt palautuksen. Tuotteet, joita ei voi palauttaa:

– Yli kuusi kuukautta sitten ostetut materiaalit.

– Rikkinäisessä pakkauksessa olevat materiaalit.

– Laatikot, joiden sinetit ovat rikki.

– Vakiovalikoimasta poistuneet tuotteet.

– Asiakkaan tarpeisiin valmistetut kaapelipituudet.

– Vahingoittuneessa pakkauksessa tai ilman pakkausta olevat materiaalit.

– Alle 45 euron arvoisia palautuksia ei hyväksytä, lukuun ottamatta reklamaation kohteena olevia materiaaleja.

– Jos myyjä ei ole hyväksynyt palautusta etukäteen, tuote voidaan palauttaa ostajalle tai hävittää ostajan pyynnöstä. Ostajalta veloitetaan hävittämisestä 18 euron käsittelymaksu.


Palautettaessa varastotuotteita, joissa ei ole ilmennyt vikoja tai puutteita, asiakkaalta veloitetaan 15 prosentin palautusmaksu.

Tuotteet, joita ei ole Skårebon varastossa ja jotka on hankittu asiakkaan pyynnöstä, hyvitetään tavarantoimittajan hyväksynnän jälkeen. Niiden hinta hyvitetään asiakkaalle, kun tavarantoimittaja on hyväksynyt ja hyvittänyt tuotteet. Tavarantoimittajan veloittamien kustannusten lisäksi asiakkaalta peritään 15 prosentin palautusmaksu. Lisäksi peritään toteutuneet toimitus- ja käsittelykulut, kuitenkin vähintään 13 euroa. Jos palautus sisältää reklamoituja tuotteita, asia ratkaistaan, kun tavarantoimittaja on antanut lausunnon tuotteista. Näkyvistä kuljetusvaurioista on huomautettava rahdinkuljettajalle tavaran vastaanottamisen yhteydessä.

5.4 Ylivoimainen este

Kummallekaan osapuolelle ei muodostu korvausvelvollisuutta toiselle osapuolelle näiden ostoehtojen mukaisten velvoitteiden täyttämisen laiminlyönnistä tai viivästymisestä tai muusta laiminlyönnistä, jos viivästys tai laiminlyönti johtuu tavarantoimittajan toimituksen viivästymisestä tai sähköverkon häiriöstä, kolmannen osapuolen ohjelmistopäivityksestä tai ohjelmistoviasta, pandemiasta, lakosta, ukkosesta, työtaistelusta, tulipalosta, tulvasta, mellakasta, viranomaispäätöksestä tai -määräyksestä, terrorismista tai mistä tahansa muusta seikasta, joka ei ole osapuolen kohtuullisessa määrin hallittavissa (”ylivoimainen este”). Osapuolen, joka ei ylivoimaisen esteen vuoksi pysty täyttämään näiden ostoehtojen mukaisia velvoitteitaan, on välittömästi ilmoitettava asiasta toiselle osapuolelle ja ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin esteen poistamiseksi. Jos ylivoimainen este kestää yli [3] kuukautta, molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Vahingonkorvausvelvollisuutta ei tällöin synny kummallekaan osapuolelle.

6. Henkilötiedot

Käsittelemme ostajien henkilötietoja ostojen yhteydessä. Keräämme henkilötietojasi, kun otat meihin yhteyttä verkkosivustomme yhteydenottolomakkeen kautta. Kerättäviä tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (jos täytät numeron yhteydenottolomakkeeseen). Kun käyt verkkosivustolla, tietoja tietokoneestasi ja selaimestasi vastaanotetaan ja tallennetaan automaattisesti. Näitä tietoja ovat muun muassa IP-osoite, ohjelmisto- ja laitteistotiedot sekä pyydetyn sivun tiedot.

Tietojen käsittely ja tarkoitus. Keräämiämme henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin: yhteydenotot sinuun sähköpostitse tai puhelimitse (jos täytät numeron yhteydenottolomakkeeseen), verkkosivuston kehittämiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen ja sinun palvelemiseesi. Olemme tämän verkkosivuston kautta kerättyjen tietojen ainoa omistaja. Henkilötietoja ei myydä, vaihdeta, luovuteta tai jaeta millekään muulle yritykselle missään tarkoituksessa ilman suostumustasi, ellei se ole tarpeen pyynnön ja/tai siirron toteuttamiseksi, esimerkiksi tilauksen lähettämiseksi.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille. Emme myy, vaihda tai luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tämä ei koske luotettavia kolmansia osapuolia, jotka auttavat meitä liiketoimintamme harjoittamisessa. Näiden osapuolten on sitouduttava pitämään tiedot luottamuksellisina.

Tietosuoja. Suojaamme henkilötietojasi erilaisin tavoin. Käytämme kehittyneitä salausmenetelmiä suojellaksemme internetin kautta siirrettyjä arkaluonteisia tietoja. Henkilötietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, joiden työtehtävissä niiden käsittely on välttämätöntä (esim. laskutus tai asiakaspalvelu). Henkilötietojen tallentamiseen käytettäviä tietokoneita ja palvelimia säilytetään turvallisessa ympäristössä.

Evästeet. Käytämme evästeitä parantaaksemme sivustoon pääsyä ja tunnistaaksemme toistuvat kävijät. Lisäksi evästeitä käytetään käyttäjäkokemuksen parantamiseen seuraamalla ja kohdentamalla käyttäjän kiinnostuksen kohteita. Evästeiden käyttö verkkosivustossa ei liity millään tavalla henkilötietoihin.

Henkilötietojen poistaminen. Luovuttamaasi sähköpostiosoitetta käytetään tietojen ja päivitysten lähettämiseen tilauksista sekä uutiskirjeiden, tuotetietojen ja vastaavien lähettämiseen satunnaisesti. Voit milloin tahansa ottaa yhteyttä osoitteeseen kontakt@skarebo.se ja pyytää tietoa siitä, mitä henkilötietoja olemme sinusta tallentaneet, sekä pyytää poistamaan henkilötietosi.

Suostumus. Käyttämällä verkkosivustoa ja yhteydenottolomaketta hyväksyt tietosuojakäytäntömme.

7. Kiistat

Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti ratkaisemaan kiistat neuvottelemalla. Jos tämä ei ole mahdollista, riita ratkaistaan tuomioistuimessa.

8. Kestotilaukset

Jos olet tehnyt kestotilauksen, kuten tilannut Skårebo Monta Services -palvelun tai kestotilaustuotteen, hyväksyt Skårebon ehdot. Kestotilauksen tekeminen edellyttää vähintään 18 vuoden ikää.